Prikaži vse
 
 

Demšar arhitekti d.o.o.
Žabjak 6
SI-1000 Ljubljana
SLOVENIJA

direktor: Gašper Demšar u.d.i.a, ZAPS 1332

telefon: 01 426 74 20
fax: 01 426 74 21

e-mail: info@demsar-arhitekti.si
web: www.demsar-arhitekti.si
ID št. za DDV: SI 53404866
matična št.: 2088029

Otvoritev knjigarne Družina 

December 2013

Demšar arhitekti smo uspešno pripeljali do realizacije prenovo knjigarneDružina na Krekovem trgu v Ljubljani. Knjigarna je sicer specializirana za literaturo z religiozno tematiko. Prenova je obsegala prostore knjigarne, prostore bližnje turistične agencije Trud in skupni hodnik. Prostori so oblikovani sodobno in sveže,barvnost v tlaku in opremi pa prostorom vnaša pozitivno energijo. Otvoritev knjigarne je vodili direktor Založbe Družina g. Tone Rode,prenovljene prostore pa je blagoslovil škof mons. Andrej Glavan, predsednik Slovenske škofovske konference.

Izvedbo prenove je prevzelo podjetje Unimobil d.o.o., sama koordinacija s strani investitorja pa je bila v domeni gospe Manice Ferenc.