Otvoritev knjigarne Družina

December 2013Demšar arhitekti smo uspešno pripeljali do realizacije prenovo knjigarneDružina na Krekovem trgu v Ljubljani. Knjigarna je sicer specializirana za literaturo z religiozno tematiko. Prenova je obsegala prostore knjigarne, prostore bližnje turistične agencije Trud in skupni hodnik. Prostori so oblikovani sodobno in sveže,barvnost v tlaku in opremi pa prostorom vnaša pozitivno energijo. Otvoritev knjigarne je vodili direktor Založbe Družina g. Tone Rode,prenovljene prostore pa je blagoslovil škof mons. Andrej Glavan, predsednik Slovenske škofovske konference.Izvedbo prenove je prevzelo podjetje Unimobil d.o.o., sama koordinacija s strani investitorja pa je bila v domeni gospe Manice Ferenc.
druzina_01